Hình dáng hồ

Bạn có thể thiết kế hình dáng hồ koi tròn, vuông, bầu dục hay gợn sóng... tùy thích nhưng phải tuân theo nguyên tắc "tự làm sạch"; nghĩa là phải tối ưu hóa cho việc hút đáy và thổi luồng. Các biểu đồ sưu tầm dưới đây cho thấy thiết kế các hình dạng hồ koi khác nhau theo nguyên tắc tự làm sạch. Chú ý vị trí của các ống thổi luồng và ống hút đáy. Các ống thổi luồng không thổi thẳng và ống thoát đáy mà thổi theo hình dáng hồ và tạo thành một chu kỳ tuần hoàn nước khép kín cho hồ koi.

 

Bình Luận

Thiết Kế Hồ Koi