Hút Mặt Hồ Koi (Skimmer)

Khi thiết kế hồ Koi, hút mặt là không thể thiếu và là một phần rất quan trọng trong hệ thống lọc của hồ cá. Hút mặt làm sạch bề mặt chính của hồ Koi và đẩy các thành phần trôi nổi về ngăn lắng hoặc giỏ rác của hút mặt. Hút mặt giúp loại bỏ các váng bề mặt, các loại rác trôi nổi, lá cây hay thức ăn thừa còn nổi trên mặt nước được hút vào trong một giỏ rác, có quai xách để dễ dàng vệ sinh.

- Các chất protein dư thừa, nếu để trong môi trường nước lâu sẽ phân hủy gây ảnh hưởng đến chất lượng nước  trong hồ ảnh hưởng đến sức khỏe của cá.

- Lắp đặt ống hút mặt rất cần thiết và không thể thiếu cho thẩm mỹ và chất lượng nước trong hồ.

- Hút mặt được thiết kế có khả năng tự điều chỉnh độ cao, thấp cho bằng mặt nước.

Bình Luận